• meedenken, meevoelen,
  meedoen & meebeleven

  met alles wat een persoonlijk afscheid
  waardevol maakt

  Mee in afscheid
 • "Persoonlijke aandacht is mijn kracht"

  Mee in afscheid

Mee in afscheid

Afscheid nemen van iemand die je lief is… Als ritueelbegeleider geef ik met eigentijdse ideeën vorm en inhoud aan een afscheidsviering of bijeenkomst met ruimte voor traditie, vernieuwing én eigen inbreng, ongeacht uw levensovertuiging. Het gaat om het afscheid van uw dierbare. Met woorden, beelden, muziek en als u wilt met rituelen en symbolen help ik bij een passende inhoud van het laatste afscheid van uw dierbare.

Mee in ondersteuning

• Vooraf bespreken van uw wensen
• Voorlichting
• As verstrooiing

• Steenlegging
• Nazorg
• Ritueel rond sterfdag, geboortedag of verlaat verdriet

M-I-A is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders LBvR

LBVR