• meedenken, meevoelen,
  meedoen & meebeleven

  met alles wat een persoonlijk afscheid
  waardevol maakt

  Mee in afscheid
 • "Persoonlijke aandacht is mijn kracht"

  Mee in afscheid

Mee in afscheid

Afscheid nemen van iemand die je lief is… Als uitvaartverzorger en ritueelbegeleider help ik u met eigentijdse ideeën vorm en inhoud aan een afscheid te geven waarin úw wensen en tradities centraal staan. Het gaat om het afscheid van úw dierbare. Met woorden, beelden, muziek en als u wilt met rituelen en symbolen help ik bij het laatste afscheid.

Mee in ondersteuning

• Vooraf bespreken van uw wensen
• Voorlichting
• As verstrooiing

• Steenlegging
• Nazorg
• Ritueel rond sterfdag, geboortedag of verlaat verdriet

M-I-A is aangesloten bij de Landelijke Beroepsvereniging van Ritueelbegeleiders LBvR

LBVR
© Copyright - Mee in Afscheid